Porto

Estación Marítima e Monumento á emigración

Monumento deseñado por Ramón Conde que representa a un home, a piques de embarcar, coa súa familia a uns metros del, despedíndose. A obra representa un feito dramático na historia de Galicia, a emigración. O conxunto escultórico, realizado en bronce, foi inaugurado en 2011. A ubicación deste monumento non é casual xa que este era o punto desde o que partiron moitos galegos rumbo a América a mediados do s. XIX . As necesidades da época obrigaron a moitas familias a separarse e emigrar en busca de novas oportunidades. Segundo as palabras do propio autor a obra “reflexa ao emigrante cargado de ansia e de forza que vai á loita descoñecida, á muller que se queda ao cargo da educación do fillo e ao neno que é a imaxe da esperanza”. Curiosamente, o conxunto escultórico recibe hoxe en día a miles de cruceristas que desembarcan no Porto de Vigo para visitar a cidade, moitos deles son descendentes daqueles que partiron anos atrás para “facer as américas”.

Concello, Comarca ou Provincia

Porto de Burela

A costa galega posúe unha extensión aproximada de 1.720 km, dos cales uns 800 km son de cantís e 300 km de praias; ao longo de toda ela distribúense 128 portos.
O porto de Burela, que chegou a ser o segundo porto pesqueiro do cantábrico, despois do de Bermeo, iniciouse na Idade Media e ata o século XVIII como porto baleeiro. No s. XX aséntanse as bases do porto actual, que foi construído en varias fases. De feito o segundo martelo realizouse no 2020.
A flota pesqueira diminuíu considerablemente. A principios do 2019 constaba de 77 embarcacións, das cales 5 faenan no caladoiro internacional, 20 no comunitario e 52 no nacional. As especies que predominan son a pescada e o bonito.
O dique de abrigo ten máis de 1100 m e ten encostado un dos peiraos, o outro está en paralelo, “mar por medio”. Ademais da actividade pesqueira tamén se dedica á actividade comercial, especialmente carga de madeira e á construción e mantemento de embarcacións, no estaleiro e varadoiro.

 

Concello, Comarca ou Provincia