Monumento a Curros Enríquez

Rúa do Areal 3 Trátase dun busto do escritor sobre unha base trapezoidal historiada e situada, á súa vez, sobre unha base graduada; na fronte pódese ver un baixorrelevo dunha musa galega da poesía. Obra de Lorenzo Coullaut Valera.

No mapa

Monumento a Curros Enríquez

Monumento a Curros Enríquez

Concello, Comarca ou Provincia
Tipoloxía